Poništenje postupka - Održavanje javne rasvjete i uređaja javne namjene na području grada slavonskog broda u 2024. i 2025.godini

 • Država/Regija: Kontinentalna Hrvatska
 • Grad: Slavonski Brod
 • ID natječaja: 20230035207862270
 • -
 • -
 • Obustava
 • -
Osnovni podaci o natječaju
 • Objavljen: 27.07.2023.
 • Ističe: -
 • Dokumentacija do: -
 • Cijena dokumentacije: -
 • Procjenjena vrijednost: 210.000,00 EUR
 • Nomenklatura (CPV kod):
                  45310000 - Elektroinstalacijski radovi
Dokumentacija vezana za natječaj
 • Odluka_o_ponistenju.pdf


15 dana besplatno
Poništenje postupka - Održavanje javne rasvjete i uređaja javne namjene na području grada slavonskog broda u 2024. i 2025.godini

Predmet nabave obuhvaća izvođenje radova na održavanju javne rasvjete i uređaja javne namjene na području grada slavonskog broda sukladno odredbama zakona o komunalnom gospodarstvu (nn 68/18, 110/18,32/20). pod radovima na održavanju javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje, održavanje objekta i uređaja javne rasvjete koje podrazumijeva radove na otklanjanju kvarova na instalaciji, zamjeni dotrajalih i tehnički zastarjelih svjetiljki, zamjeni neispravnih dijelova (žarulje, razdjelnici, prigušnice, osigurači, zamjeni ili rekonstrukciji stupova, zamjeni dotrajalog kabela, zamjeni upravljačkih sklopova javne rasvjete, dopuni i proširenju javne rasvjete te druge potrebne radove za osiguranje rasvijetljenosti površina javne namjene. detaljan opis predmeta nabave nalazi se u troškovniku koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio dokumentacije o nabavi.