Uslovi korištenja

Hvala Vam što ste posjetili naš sajt.

Vaš pristup, kao i korištenje našeg internet sajta (u daljem tekstu: internet sajt) podliježe ovim uslovima korištenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.

Pristupom i korištenjem internet sajta prihvatate bez ograničenja ove uslove korištenja. Pažljivo ih pročitajte.


VLASNIŠTVO SADRŽAJA

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, fotografije , audio materijal i ostali materijali na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo kompanije TendersLIVE LTD ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.

Korištenje sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korištenja, bez pisane dozvole je strogo zabranjeno.

TendersLIVE LTD će štititi svoja autorska prava, prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.


UPORABA SAJTA

TendersLIVE LTD ovim Vam daje dozvolu da koristite sajt na slijedeći način:

Sadržaj internet sajta može biti preuzet, ali samo za neformalnu, nekomercijalnu, neprofitabilnu ličnu uporabu i pod uslovom da ne uklanjate, dodajete ili modifikujete bilo koju informaciju (uključujući obavještenja o autorskim pravima kao i ostala obavještenja o vlasništvu) koja se nalaze na sajtu.

Sadržaj internet sajta može se reprodukovati samo u svrhe informisanja u dnevnim novinama, magazinima, stručnim izdanjima i ostalim medijima namijenjenim masovnoj komunikaciji, uz obavezno navođenje izvora informacija.

Zabranjeno je distribuiranje, modifikovanje, kopiranje, prenošenje, izlaganje, objavljivanje, prodaja sadržine sajta bez prethodnog pisanog odobrenja.

Zabranjeno je korištenje internet sajta za postavljanje pretećeg, obmanjujućeg, uznemiravajućeg, vulgarnog, pornografskog i sličnog materijala koji bi mogao uznemiriti druge posjetitelje sajta na bilo koji način.

Posjetitelj internet sajta se pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću obavezuju da njegovu sadržinu neće koristiti na način koji se protivi javnom moralu, pozitivnim propisima i dobrim poslovnim običajima.TendersLIVE će u potpunosti sarađivati sa svim organima vlasti u cilju otkrivanja i suzbijanja navedenog ponašanja, apsolutno poštovati sve naloge državnih organa kojim zahtjevaju da otkrije ili pomogne u otkrivanju identiteta svakog ko postavi ili distribuira bilo kakvu informaciju ili materijal te vrste.

Zabranjeno je korištenje sajta u cilju stjecanja, ostvarivanja ili obezbijeđivanja bilo kakvih imovinskih prava.

Korištenje cjelokupne sadržine internet sajta moguće je na način i pod uslovima navedenim u ovim Uslovima korištenja.


PRIVATNOST

Unosom svojih ličnih podataka u forme, slažete se da TendersLive LTD može koristiti Vaše podatke (ime, prezime, naziv tvrtke, e-mail adresa) za slanje novosti, informacija o novim proizvodima i funkcionalnostima, odnosno da se mogu koristiti u marketing i prodajnim kampanjama.

Lični podaci u informacijama koji identifikuju fizičko lice (ime i prezime, e-mail adresa, adresa prebivališta i ostali lični podaci) koristiće se samo u slučaju ako se prijavite za određenu kategoriju (npr. ukoliko označite da želite da primate novosti putem e-maila).

Vaši lični podaci neće biti proslijeđeni trećim licima.

Svaka web aktivnost je u skladu sa evropskim zakonodavstvom i nacionalnim zakonodavstvom.

TendersLive LTD će koristiti prikupljene lične podatke za ispunjavanje svojim obaveza prema posjetiteljima sajta, a u smislu ispunjavanja ugovornih obaveza, postupanja prema Vašim porudžbama, ponudama, kao i za generalnu komunikaciju sa posjetiteljima internet sajta u cilju direktnog marketinga.

Vi kontrolišete informacije koje šaljete TendersLive LTD. Međutim, ukoliko odlučite da ne ostavljate određene informacije na sajtu, možda nećete imati pristup svim funkcionalnostima internet sajta.


ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Sajt koristite na sopstvenu odgovornost.

Niti TendersLIVE, niti bilo koje povezano ili zavisno pravno lice ili ogranak, zaposleni ili rukovodilac, kao ni bilo koje treće lice angažovano od strane TendersLIVE u kreiranju, proizvodnji ili postavljanju i održavanju internet sajta, nisu odgovorni za materijalnu ili nematerijalnu, direktnu, indirektnu ili poslijedičnu, kao i bilo koju drugu vrstu štete koja nastane iz korištenja ili je u nekoj vezi sa korištenjem sajta ili njegove sadržine, bilo da je šteta zasnovana na ugovoru, da je vanugovorna ili deliktna.


SIGURNOST

Imajte na umu da se uz svaku Vašu poruku biljeleži i IP adresa koja se koristi ukoliko je potrebno da zabranimo pristup. Napominjemo da se ovo dešava samo u slučaju da kršite pravila i uslove korištenja ovog sajta.

Takođe, softver postavlja kolačić (cookies), tekstualnu datoteku koja sadrži djelove informacija (kao što su: korisničko ime i lozinka) u predmemoriju Vašeg pregledača. Ovo se koristi isključivo za prijavljivanje/odjavljivanje.


OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Internet sajt može sadržati netačne podatke ili štamparske pogreške. Promjene teksta se mogu vršiti periodično u bilo kom trenutku i bez obavještenja.

TendersLIVE se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, TendersLIVE  ne garantuje da će internet sajt funkcionirati bez prekida ili pogrešaka, da će nedostaci biti pravodobno pa čak ni periodično ispravljani ili da je kompatibilan sa Vašim računarom, hardverom ili softverom.

Informacije, savjeti i mišljenja izraženi na ovom sajtu ne predstavljaju savjete za donošenje ličnih, financijskih ili drugih odluka. Za konsultantske usluge, molimo Vas da se obratite stručnjacima iz oblasti iz kojih Vam je savjet potreban.

TendersLIVE ne preuzima odgovornost za nefunkcioniranje bilo kog djela ovog sajta.


LINKOVI

Internet sajt može sadržati linkove drugih sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije TendersLIVE. Takvi linkovi su osigurani isključivo da bi Vam pružili što više informacija.

TendersLIVE ne kontrolirai nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbjednost ovih sajtova.

TendersLIVE odriče odgovornost ukoliko ovi sajtovi krše prava intelektualne svojine ili druga prava trećih lica, sadrže netačne i nekompletne informacije, dovode u zabludu, nisu prikladni, ne pružaju adekvatnu bezbjednost, sadrže viruse ili imaju druge komponente destruktivne prirode kao i čija sadržina je suprotna ovim uslovima korištenja.


PROMJENA USLOVA KORIŠTENJA

Zadržavamo pravo da promijenimo ove uslove.

TendersLIVE može u svakom trenutku revidirati ove uslove uporabe tako što će ažurirati ovaj tekst.

Molimo Vas da periodično posjećujete ovu stranicu kako biste bili upoznati sa trenutno važećim uslovima korištenja.


13.04.2016.