TenderiLIVE

Revolucionarno rješenje koje vam pravovremenim informiranjem, kvalitetnijom organizacijom, mnoštvom korisnih alata i savjeta pomaže biti učinkovitiji i produktivniji na polju javnih nabava. Provjerite zašto oni koji su probali kažu da je TenderiLIVE
# 1 aplikacija za javne nabave na svijetu!

Savjetodavac

Bez obzira da li ste izgubili tender zbog neadekvatnih cijena nabave, slabe dokumentacije ili niste imali "samo jedan dokument", greška u postupku javne nabave može biti skup trošak, pa čak i ugroziti redovno poslovanje tvrtke.
Za vas smo angažirali tim stručnjaka koji je tu da vam pomogne u svakoj fazi postupka nabave. Budite mudri i ne dopustite izgubiti na tenderu zbog sitnica!

Pobjednici tendera

Saznajte tko pobjeđuje na tenderima, ispratite konkurenciju, kreirajte poslovnu suradnju ili budite kooperant. Pobjednici tendera je ključna usluga koja omogućuje da pronađete nove poslovne partnere i proširite suradnju na lokalnom i na međunarodnom tržištu.

Ne dozvolite da konkurencija vješto koristi pogodnosti usluge Pobjednici tendera, dok vi čekate da vas drugi pronađu i kontaktiraju.

AnalizeLive

Najpotpunija analiza natječaja i javne nabave u Europi.
Pratite kretanja na tržištu i saznajte koje institucije najviše kupuju proizvode i usluge koje prodajete. Uz pomoć primjene AnalizeLIVE stvarajte izvještaje, tablice i grafikone koji će vam pomoći u svakodnevnom radu i u donošenju odluka.

Ne zaboravite da je "hod u tami" prvi korak ka neuspjehu. Dobra analiza je temelj svake dobre poslovne odluke.

Testirajte 15 dana potpuno besplatno
sa punom funkcionalnošću

Kategorije djelatnosti

Elektronika

Elektronski uređaji, uređaji i mikrosistemi, mjerna oprema...

Detaljnije

Financije i osiguranje

Financijske i osiguravateljske usluge, mirovinske usluge...

Detaljnije

Izgradnja

Građevinski strojevi, konstrukcije, materijali, građevinski radovi…

Detaljnije

Medicina i farmacija

Medicinska oprema, potrošni materijal, zdravstvene usluge...

Detaljnije

Namještaj

Namještaj, kućanski aparati, proizvodi za čišćenje...

Detaljnije

Poljoprivreda

Poljoprivreda, šumarstvo, lov, ribolov, veterina, strojevi i oprema…

Detaljnije

Prehrambeni proizvodi

Hrana, piće, duhan, strojevi za industriju hrane, pića i duhana...

Detaljnije

Rudarstvo i metali

Rudarstvo, metali, minerali, strojevi i oprema za rudarstvo...

Detaljnije

Tekstil

Cipele, odjeća, torbe, pribor, zaštitna oprema, koža, krzno, strojevi...

Detaljnije

Telekomunikacija

Telekomunikacijske opreme i usluga...

Detaljnije

Tiskanje

Tiskani materijali, usluge tiskanja i izdavačke usluge...

Detaljnije

Turizam

Putnički prijevoz, usluge putničkih agencija, hotelske usluge...

Detaljnije

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša, pročišćavanje vode, sakupljanje otpada...

Detaljnije

Saobraćaj i prijevoz

Motorna vozila, usluge prijevoza, transport...

Detaljnije

Energetika

Gorivo, nafta, plin, električna, solarna, nuklearna energija...

Detaljnije

IT i uredska oprema

IT, uredski strojevi i oprema, softverski paketi...

Detaljnije

Demo nalog

Kreirajte demo nalog za TendersLive aplikaciju