TenderiLIVE

Revolucionarno rješenje koje vam pravovremenim informiranjem, kvalitetnijom organizacijom, mnoštvom korisnih alata i savjeta pomaže biti učinkovitiji i produktivniji na polju javnih nabava. Provjerite zašto oni koji su probali kažu da je TenderiLIVE
# 1 aplikacija za javne nabave na svijetu!

Savjetodavac

Bez obzira da li ste izgubili tender zbog neadekvatnih cijena nabave, slabe dokumentacije ili niste imali "samo jedan dokument", greška u postupku javne nabave može biti skup trošak, pa čak i ugroziti redovno poslovanje tvrtke.
Za vas smo angažirali tim stručnjaka koji je tu da vam pomogne u svakoj fazi postupka nabave. Budite mudri i ne dopustite izgubiti na tenderu zbog sitnica!

Pobjednici tendera

Saznajte tko pobjeđuje na tenderima, ispratite konkurenciju, kreirajte poslovnu suradnju ili budite kooperant. Pobjednici tendera je ključna usluga koja omogućuje da pronađete nove poslovne partnere i proširite suradnju na lokalnom i na međunarodnom tržištu.

Ne dozvolite da konkurencija vješto koristi pogodnosti usluge Pobjednici tendera, dok vi čekate da vas drugi pronađu i kontaktiraju.

AnalizeLive

Najpotpunija analiza natječaja i javne nabave u Europi.
Pratite kretanja na tržištu i saznajte koje institucije najviše kupuju proizvode i usluge koje prodajete. Uz pomoć primjene AnalizeLIVE stvarajte izvještaje, tablice i grafikone koji će vam pomoći u svakodnevnom radu i u donošenju odluka.

Ne zaboravite da je "hod u tami" prvi korak ka neuspjehu. Dobra analiza je temelj svake dobre poslovne odluke.

Testirajte 15 dana potpuno besplatno
sa punom funkcionalnošću