Tender koji ste učitali je istekao!

Fotonaponska elektrana na krovu dječjeg vrtića “cvrčak i mrav” u triblju

 • Država/Regija: Hrvatska
 • Grad: Bribir
 • ID natječaja: 20230030008060708
 • -
 • -
 • -
 • -
Osnovni podaci o natječaju
 • Objavljen: 19.09.2023.
 • Ističe: 29.09.2023. 11:00
 • Dokumentacija do: -
 • Cijena dokumentacije: -
 • Procjenjena vrijednost: 56.000,00 EUR
 • Nomenklatura (CPV kod):
                  09331200 - Solarni fotonaponski moduli
Dokumentacija vezana za natječaj


15 dana besplatno
Fotonaponska elektrana na krovu dječjeg vrtića “cvrčak i mrav” u triblju

Predmet nabave je nabava, ugradnja i implementacija fotonaponske elektrane na krovu dječjeg vrtića “cvrčak i mrav” u triblju. predmetna građevina na kojoj se planira fotonaponska elektrana smještena je na kč.br. 5765/2 k.o. belgrad. proizvedena električna energija proizvoditi će električnu energiju iz obnovljivih izvora (sunčeva energija), te će se priključiti na postojeću elektrodistribucijsku mrežu niskog napona sa ciljem vlastite potrošnje većine proizvedene energije.